Meteen naar de inhoud

Privacy Policy

Publicatiedatum: 11 februari 2021

ExpertDoc B.V. hecht grote waarde aan de privacy van u als bezoeker van de website, van onze klanten, partners en leveranciers. Door middel van deze Privacyverklaring informeert ExpertDoc u over de persoonsgegevens die wij verwerken en op welke wijze wij daarmee omgaan. ExpertDoc draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en conform het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ExpertDoc is getoetst en gecertificeerd door BrandCompliance voor ISO 27001, NEN 7510 en ISO 9001. Hiermee voldoet ExpertDoc aan de eisen die gesteld worden op het gebied van informatiebeveiliging en aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

Over ExpertDoc
ExpertDoc B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24355651 en is gevestigd aan de Leeuwenstraat 9-11, 3011 AL te Rotterdam. ExpertDoc ontwikkelt medische beslisondersteuning. Wij streven ernaar om de juiste informatie op het juiste moment met de juiste tools aan patiënten en zorgverleners te leveren, zodat u beter geïnformeerde beslissingen kunt maken.

Dataverwerking: rechtsgronden
ExpertDoc verwerkt (persoons)gegevens in het kader van een contractuele overeenkomst, op basis van uw nadrukkelijke toestemming of op basis van wettelijke bepalingen. Op onze website kunt u uw gegevens achterlaten via het contactformulier. Wij vragen u om uw naam en e-mailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden alleen gebruikt door ExpertDoc voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze diensten, het aanvragen van een offerte of het maken van een afspraak. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Door uw persoonsgegevens op te geven via de website gaat u ermee akkoord dat ExpertDoc uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruikt. Voor onze financiële administratie verwerken wij betalingsgegevens voor facturatie en het doen van betalingen.

Bewaartermijn
ExpertDoc bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld of conform wettelijke bepalingen.

Ontvangers van persoonsgegevens / Locatie van verwerking
Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting delen we uw (persoons)gegevens met derden zoals de Belastingdienst. Voor onze financiële administratie maken wij gebruik van derden. Indien deze als verwerker optreedt, hebben wij hiermee een verwerkersovereenkomst. ExpertDoc werkt met een Nederlandse clouddienst. Uw (persoons)gegevens zullen in geen geval worden verwerkt worden in landen buiten de EU.

Beveiliging
Wij treffen passende en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen conform de eisen van ISO 27001 en NEN 7510.

Gebruik van cookies
ExpertDoc maakt gebruik van cookies om bij te houden hoe bezoekers de website www.expertdoc.nl gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op het apparaat waarmee u de website bezoekt zoals een computer, laptop of mobiele telefoon. In een cookie zit informatie opgeslagen. Op onze website www.expertdoc.nl maken we gebruik van geanonimiseerde cookies van Google Analytics. Daarvoor hebben we de volgende handelingen ondernomen:
• ExpertDoc heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
• ‘Gegevens delen’ met Google-diensten en voor advertentiedoeleinden is uitgezet.
• Het IP-adres wordt niet volledig opgeslagen (geanonimiseerd).
• De functies voor User ID’s zijn uitgeschakeld.
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Wij maken op onze website geen gebruik van tracking-cookies. Via de instellingen van uw browser heeft u de optie om cookies voor alle websites te weigeren.

Ook kunt u een opt-out plug-in voor Google Analytics downloaden. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen cookies wissen.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@expertdoc.nl. Binnen 2 weken ontvangt u van ons een reactie op uw verzoek. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u een kopie van uw identiteitsbewijs.

Klacht
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@expertdoc.nl.

Bekijk hier de privacy policy van NHGDoc.