Meteen naar de inhoud

Voor wie?

De medische beslisondersteuning van ExpertDoc is toepasbaar in alle typen zorginstellingen en EPD’s. Ontzorg ook uw zorgprofessionals door de juiste medische adviezen patientspecifiek snel & eenvoudig beschikbaar te maken in het bestaande zorgsysteem. Benieuwd hoe ExpertDoc uw zorgsysteem kan verrijken met medische beslisondersteuning? Neem dan contact met ons op.

Apotheken

Integratie met het AIS

Ziekenhuizen

Integratie met het ZIS

Huisartsen

Integratie met het HIS

Zorggroepen

Integratie met het KIS

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Integratie met het HiX

Wetenschappelijk onderzoek

Validatieplatform van medische algoritmen of voorspellingsmodellen

Medische kennis via medische beslisregels (Clinical Decision Support)

 • Beslisregels om in te zetten voor populatiemanagement.
 • Beslisregels die ondersteunen bij de workflow, zoals takenlijsten voor verschillende functies binnen uw praktijk.
 • Suggesties voor mogelijke oorzaken van een aandoening of klacht op basis van de patiëntinformatie in het dossier.
 • Medische beslisregels voor implementatie van regionale/lokale protocollen/richtlijnen binnen een zorggroep/ziekenhuis.

Clinical Decision Support van ExpertDoc in actie

 • NHGDoc: medische beslisregels op basis van de NHG-Standaarden
 • Ineen signalen: medische beslisregels op basis van de Ineen indicatoren landelijke Benchmark Ketenzorg.
 • COVID-19 data coalitie: medische beslisregels die het onderliggend lijden van de patiënt bepalen en doorsturen naar het RIVM.
 • Gezonde Nieren: medische beslisregels die de input vormen voor een dashboard om snel inzicht te bieden in de status en openstaande acties van alle patiënten met nierschade in de praktijk.
 • LabGuard: medische beslisregels die nagaan of een afwijkende labwaarde kan worden veroorzaakt door een bijwerking als gevolg van de medicatie die de patiënt gebruikt.
 • Kindcheck: het inbouwen van medische beslisregels voor de identificatie van ouders/ verzorgers waarbij er een hoog risico bestaat op kindermishandeling o.b.v. risicofactoren in het patiëntendossier.

Eigenschappen

De Clinical Rules Engine van ExpertDoc communiceert met alle medische databronnen in Nederland. Het sluit aan bij de landelijke initiatieven voor medische data uitwisseling zoals MedMij , FHIR en HL7v3.

Validatieplatform medische algoritmen of voorspellingsmodellen in medisch wetenschappelijk onderzoek

 • Het inbouwen van het medische algoritme of voorspellingsmodel in NHGDoc voor huisartspraktijken die deelnemen aan een wetenschappelijk onderzoek.
 • Het inbouwen van medische beslisregels voor inclusie van patiënten via NHGDoc.

Validatieplatform van ExpertDoc in actie

 • Ziektelastmeter: inbouwen van de Ziektelastmeter COPD, astma, DM2 en hartfalen in NHGDoc (in opdracht van Maastricht University).
 • SNOWDROP: het inbouwen van een voorspellingsalgoritme voor het identificeren van oudere patiënten met een hoog risico op vallen als gevolg van medicatiegebruik (in samenwerking met Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Elsevier en Pharmeon).
 • Deprescribing: aanpak van overbehandeling met bloeddrukverlagers bij ouderen via een klinische beslisregel (in opdracht van Erasmus MC).
 • STAP-studie: selectie van patiënten met hielspoor voor STAP-onderzoek (in opdracht van ErasmusMC).